facebook
Kresánkova 3, Bratislava
84103 Bratislava – Dlhé Diely
OD Terno I.poschodie
Objednávky: (+421)940 411 717 (Po-Pia 8:00- 9:00) ”Myšlienky, city a názory môžu byť
najúčinnejšími liekmi alebo najväčšími jedmi.”

Kryštaloterapia

Kryštál v sebe zahŕňa tajomstvá dlhoročného formovania kryštalických štruktúr. Atómy a molekuly pôsobia na základe vibrácií a rezonancie, združujú sa v dokonalom súlade a jednote, čím vytvárajú pre človeka harmonické liečivé vibrácie.

krystaloterapia

Kryštál je symbolom svetla, čistoty a liečivej sily.

Kryštál dokáže filtrovať energiu, uvádza do rovnováhy - "kladné v nás koncentruje a negatívne od nás odoberá".

Kryštaloterapia je relaxačná - harmonizujúca metóda samoliečenia tela a duše. Prikladaním kryštálov na určité centrá (čakry), jemnými masážnymi technikami či akupresúrou sa v tele tieto centrá harmonizujú a tým sa prehlbuje intenzita vlastnej liečebnej aktivity.
Čakry slúžia v našom energetickom systéme ako prijímacie a rozdelovacie centrá našej životnej sily. Jednotlivo nám prezrádzajú všetko o fungovaní vlastného „Ja“. Z každého centra vedie energetický kanál ku chrbtici, kde sa naviaže na hlavný bod energie a prechádza pozdĺžne celým telom až na temeno hlavy. Poznáme sedem základných čakier, ktoré vybrujú krásnou škálou farieb a vzájomne sú medzi sebou prepojené. Sú sídlom:

  • aktivity, životnej a pozemskej energie
  • sexuálnej energie, tvorivej sily, vitality a vytrvalosti
  • emocií, poznaní našich duševných vlastností a vlády nad nimi
  • citu, lásky, harmónie
  • komunikácie, artikulácie, inšpirácie a umeleckého nadania
  • inteligencie, pamäti, vôľe, poznania a vedomého vnímania bytia
  • kozmického vnímania

Okrem týchto siedmych však nezabúdajme na dve vedľajšie centrá, ktoré sa nachádzajú v strede rúk a nôh. Práve tieto dve nám umožňujú prijímanie a vymienanie energie s vonkajškom.

Kryštaloterapia, alebo „dotyk kryštálu“ je vhodný pre každého z nás, zaleží len na tom aký výsledok očakávame:

  • relax
  • harmonizácia
  • samoliečenie

Pokiaľ však očakávame zázrak uzdravenia, vedzme, že ten „základný liečivý kameň“ musíme položiť v sebe sami, nikto iný to za nás nespraví.

...s pokorou, s uprataním svojej mysle a s odpustením vo svojom srdci......

krystaloterapia