facebook
Kresánkova 3, Bratislava
84103 Bratislava – Dlhé Diely
OD Terno I.poschodie
Objednávky: (+421)940 411 717 (Po-Pia 8:00- 9:00) ”Myšlienky, city a názory môžu byť
najúčinnejšími liekmi alebo najväčšími jedmi.”

Psychosomatika

Zaoberá sa celou osobou, hľadá jadro problému a napomáha prirodzenému obnoveniu vnútornej rovnováhy – "ZDRAVIU".

krystaloterapia

Je veda, ktorá skúma vzťahy a vzájomné pôsobenie medzi duševnou stránkou "psyché" a telesnou stránkou "soma" človeka.

Z tohto dôvodu sa v psychosomatike na chorobu pozerá nielen ako na poruchu štruktúry či funkcie orgánu, ale taktiež sa hľadajú súvislosti s psychickými, sociálnymi a duchovnými aspektami života konkrétneho človeka .

Z pohľadu psychosomatiky sú ale všetky ochorenia psychosomatické – nie je choroba bez psychických príčin. Každý orgán v tele je funkčne spojený s našou psychikou.

Funguje to však aj opačne, telesné choroby majú vplyv na psychické funkcie. Psychologické faktory totiž ovplyvňujú všetky organické procesy v tele prostredníctvom nervového a endokrínneho systému.

Sulivia využíva v psychosomatike klasickú psychoterapiu (terapeutický rozhovor) a následne zaradí do terapie individuálne harmonizačné alebo masážne techniky (kryštaloterapiu, akupresúru, colorterapiu ...).

“Rovnováha na všetkých úrovniach = Z d r a v i e “